கீழடி அகழாய்வில் வடிகால் வசதி அமைப்பு கண்டுபிடிப்பு

சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் அருகே தண்ணீர் செல்வதற்கான வடிகால் வசதி அமைப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. திருப்புவனம் அருகே கீழடி, கொந்தகை, அகரம், மணலூர் ஆகிய இடங்களில் பிப்.19-ம் தேதி ஆறாம் கட்ட அகழாய்வு பணி தொடங்கியது. ஊரடங்கால் அகழாய்வு பணி நிறுத்தப்பட்டு, மீண்டும் மே 20-ம் தேதி அகழாய்வு பணி தொடங்கியது. மணலூரில் சுடுமண்ணால் ஆன உலை, கீழடியில் விலங்கின எலும்பு, கொந்தகையில் முதுமக்கள்தாழியில் மனித எலும்பு, அகரத்தில் மண் பானைகள் என மாறி, மாறி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. … Continue reading கீழடி அகழாய்வில் வடிகால் வசதி அமைப்பு கண்டுபிடிப்பு

prowebber.ru –

MTDb – Ultimate Movie&TV Database MTDb () . : , . . , //-. : , , , , .. , 2 ! – MTDb Streaming Plugin.: https://codecanyon.net/item/mtdb-ultimate-m…atabase/6447206MTDb – Ultimate Movie&TV Database 3.2.1 Z mtdb-ultimate-movietv-database-v3.2.1.zip : 50.07 Mb, 443

prowebber.ru –

OVOO – Live TV & Movie Portal CMS with Unlimited TV-Series , CMS . .: 3.2.4 Nulled by PW: https://codecanyon.net/item/ovoomovie-video…ng-cms/20180569 CMS -. , CSS3, HTML5 Bootstrap 3 Framework, PHP- (CodeIgniter).OVOO v3.2.4 NULLED Z ovoomovie-v3.2.4.zip : 76.69 Mb, 535

prowebber.ru –

Multi Hospital – Hospital Management System (Saas App) . . , , . – , – .: https://codecanyon.net/item/multi-hms-hospi…as-app/13972431 PHP Codeigniter Framework. saas 100% . Multi Hospital – , . Z multi-hospital-v4.1.zip : 36.25 Mb, 334

prowebber.ru –

Magic Zoom Plus , . , ; , . .: https://addons.prestashop.com/ru/visual-pro…-zoom-plus.html 10 30 000 , , . Magic Zoom Plus . Z v5.9.23-magiczoomplus.zip : 223.37 Kb, 151

prowebber.ru –

PrestaShop , .: https://addons.prestashop.com/ru/newsletter…letter-pro.html , . , , . . Z v4.8.8-newsletterpro.zip : 10.38 Mb, 194

prowebber.ru –

Backnow – Crowdfunding & Fundraising Theme for Charity, Nonprofit, NGO, Donation WordPress, . WordPress . , , .: https://themeforest.net/item/backnow-crowdf…-theme/21055583 Z backnow-v2.4.zip : 9.81 Mb, 172

prowebber.ru –

WooCommerce Multi Currency .: https://codecanyon.net/item/woocommerce-mul…rrency/20948446 : . : WooCommerce Multi Currency . . , – / , . , , , . : WooCommerce . . . , . : ZAR, PayPal . PayPal ZAR, , ZAR USD . Z woocommerce-multi-currency-2.1.9.3.zip : 1.43 Mb, 215

prowebber.ru –

Joom Donation – CMS Joomla! Paypal, Authorize MoneyBooker. Joom Donation JomSocial CommunityBuilder. , , Docman , ….: https://www.joomdonation.com/joomla-extensi…l-donation.html Z joomdonation_5.7.1.zip : 2.39 Mb, 184

prowebber.ru –

– HikaShop Business . , , -. 150 – . , – HikaShop , . – Buisness, . , , 40 , .: http://demo.hikashop.com/index.php: https://www.hikashop.com/download/languages.html HikaShop , . , CMS Joomla , – . HikaShop , -. . , . . CMS Joomla, 1.5 3.. . HikaShop Business v4.3.0 Z hikashop-business_4.3.0.zip : 4.83 Mb, 255

X